Home » Het Mysterie van het Lam Gods by Luc Dequeker
Het Mysterie van het Lam Gods Luc Dequeker

Het Mysterie van het Lam Gods

Luc Dequeker

Published May 15th 2011
ISBN : 9789042924642
Paperback
286 pages
Enter the sum

 About the Book 

De iconografie van het Lam-Godsretabel stoelt op de teksten uit de Apocalyps en de Profeten die over het hele retabel zijn aangebracht aan de hand van korte citaten. De teksten evoceren een groots toekomstvisioen: de terugkeer van het Aards Paradijs,MoreDe iconografie van het Lam-Godsretabel stoelt op de teksten uit de Apocalyps en de Profeten die over het hele retabel zijn aangebracht aan de hand van korte citaten. De teksten evoceren een groots toekomstvisioen: de terugkeer van het Aards Paradijs, het Duizendjarig Rijk en de openbaring van het Nieuwe Jeruzalem. Het retabel blikt vooruit op de universele verlossing van de mensheid op het einde der tijden, nu reeds ingezet door de beëindiging van het Westerse schisma, de beoogde bevrijding van Jeruzalem en de ultieme bekering van de Joden.Het verwachte ideaal wordt ingepast in de hofideologie van het Bourgondische rijk in de 15de eeuw. Het chronogram 6 mei 1432, verwerkt in de wijdingsopschrift, herinnert aan de doop van Josse, geboren in het Prinsenhof te Gent, de verhoopte troonopvolger van Filips de Goede en Isabella van Portugal.Het enthousiaste wereldbeeld - mogelijk geïnspireerd door Spaanse conversos met connecties in Brugge - werd evenwel aangezien als een vorm van millenarisme of chiliasme. Het retabel werd niet aanvaard voor het Prinsenhof en kreeg een plaats in de pas gebouwde kapel van Judocus Vijd en Elisabeth Borluut in de toenmalige Sint-Janskerk, nadien Sint-Baafskathedraal. Het beeld van het Duizendjarige Rijk werd getemperd door aangepaste opschriften op het raamwerk, verwijzend naar de zondeval van Adam en Eva. Het apocalyptische visioen maakte plaats voor een devotionele terugblik op het verlossingswerk van Christus.