Home » Välkommen sjunka med oss! Social konst i förlisningens tid by Lasse Ekstrand
Välkommen sjunka med oss! Social konst i förlisningens tid Lasse Ekstrand

Välkommen sjunka med oss! Social konst i förlisningens tid

Lasse Ekstrand

Published 2014
ISBN : 9789197903547
ebook
Enter the sum

 About the Book 

I denna pamflett presenteras olika uttryck för social konst. Bilderna är skapade av Mats Hyvönen och texterna av Lasse Ekstrand, som tecknar ett sammanhang: konstnärer som John Heartfield, Lars Vilks, Lena Svedberg, Lasse Hillersberg, Anna Odell,MoreI denna pamflett presenteras olika uttryck för social konst. Bilderna är skapade av Mats Hyvönen och texterna av Lasse Ekstrand, som tecknar ett sammanhang: konstnärer som John Heartfield, Lars Vilks, Lena Svedberg, Lasse Hillersberg, Anna Odell, Christer Temptander och Jan Stenmark nämns.Författarna är inspirerade av den tyske allkonstnären Joseph Beuys, utövaren av en social konst som tar sig olika uttryck: provokativa, humoristiska, galna, tankeväckande, irriterande och störande ... Den sociala konsten finns där människorna är, inte instängd i gallerior och museer. Utan på gator och torg. Bussar och väggar.Samarbetet mellan Lasse Ekstrand och Mats Hyvönen inleddes med en kurs i projektledning. En kurs som (anti)pedagogiskt ivrigt och oförfärat uppmuntrade till ett kreativt projektskapande. I en klassisk industriregion där fabrikerna tystnar och radikal strukturomvandling sker. En region präglad av kvardröjande inlärd hjälplöshet och bruksmentalitet. Det måste tänkas nytt, överspelade tankefigurer om samhälle och ekonomi skrotas. Men hur åstadkomma detta?Ekstrand och Hyvönen är flitigt verksamma med olika, kreativa projekt. Bägge är knutna till Högskolan i Gävle. Lasse Ekstrand har tidigare skrivit om Joseph Beuys i boken Varje människa en konstnär, samt om social konst i Social Konst! När fabrikerna tystnar. Han har även skrivit böcker om medborgarlön och kallats Mr Medborgarlön.