Home » Hz. Peygamberin Altı Orijinal Diplomatik Mektubu by Muhammed Hamidullah
Hz. Peygamberin Altı Orijinal Diplomatik Mektubu Muhammed Hamidullah

Hz. Peygamberin Altı Orijinal Diplomatik Mektubu

Muhammed Hamidullah

Published 2007
ISBN :
204 pages
Enter the sum

 About the Book 

Elinizdeki bu eser, adından da anlaşılacağı üzere, Hz. Peygamberin İslamı tebliği gayesiyle komşu devlet başkanlarına gönderdiği mektupların, son zamanlarda ortaya çıkartılmış orijinal nüshalarını konu edinmektedir. Prof. Muhammed Hamidullah,MoreElinizdeki bu eser, adından da anlaşılacağı üzere, Hz. Peygamberin İslamı tebliği gayesiyle komşu devlet başkanlarına gönderdiği mektupların, son zamanlarda ortaya çıkartılmış orijinal nüshalarını konu edinmektedir. Prof. Muhammed Hamidullah, keşfedilen bu orijinal nüshaların tavsiflerinin yanısıra, bunların sahte olup olmadıklarını da tartışarak, konuya açıklık kazandırmaya çalışmaktadır. Müellifin bu eserin ilginç bir yönü de, mektupların tavsifine geçmeden önce, Arap yazısının tarihçesiyle ilgili bölümü de ihtiva etmesidir.